Loading the content...
Navigation

No products in the cart.

Nasi Proizvodi

Return to Previous Page
Detaljno

Detaljno

Brake Dot 5.1 preporučuje se za upotrebu kod hidrauličnih kočionih sistema za motocikle i posebno je prilagođeno za vozila sa ABS kočionim sistemom.

Suva Tačka ključanja 270°C , mokra tačka ključanja 185°C

Back to top