Loading the content...
Navigation

No products in the cart.

Nasi Proizvodi

Return to Previous Page
Detaljno

Detaljno

X-TREM CHAIN ROAD
-Nova formula na bazi masti sa kalcijum sulfatom
-Zadržava se na lancu i do 800 km
-Ne spada sa lanca
-Produžava radni vijek lanca
-Štiti od korozije
-Otpornost u ekstremnim uslovima
-Vidljivo nanošenje
-Nanošenje široko ili precizno

Back to top